Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 20 resultater fundet.

Nyttige links

Akut hjælp Telefonrådgivning/chatrådgivning Information og hjælp ift. psykiske lidelser Sygdom og død i familien Hjælp til misbrugsproblematikker Selvmordsforebyggelse Selvhjælpscentre og  ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

NetOpNu modtog af Socialministeriet midler til projektet Tidlig Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelserne (TidligOPS) i perioden november 2011 - november 2015. Formålet med projektet var ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Supervision

... n særlig viden om arbejdet med unge mennesker, ungdomsårenes psykologi, psykologiske problemstillinger og at skabe gode læringsmiljøer. Gennem supervision kan psykologerne i NetOpNu støtte den pågældende fag ...

Individuelle samtaler

... øbet. Samtalerne finder sted på uddannelsesinstitutionen for at sikre elevernes forankring i skolemiljøet. Henvisningsårsagerne til NetOpNu er mangfoldige og kan bl.a. omhandle: Traumatiske oplevelser (tr ...

Personale

Psykologer Kirsten Opsal Bertelsen 7266 5910   Kristina Weis Ingvardsen 7266 5915                   ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...

Forside intro

  NetOpNu består af psykologer, som primært arbejder indenfor tre hovedområder: Støtte til elever, oftest gennem individuelle samtaleforløb Rådgivning og supervision til studievejledere, lærere o ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her