Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 20 resultater fundet.

Henvisn<span class="highlight">ing</span>sskema&#160;...

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Incest/seksuelt misbrug

SISO er tilbud om rådgivning (via tlf: 20771120) til dig, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold: www.socialstyrelsen.dk/siso/om-siso/konsulentbistand/telefonradgivning-til-born-og-unge SISO  ...

Særlige problematikker for unge med anden etnisk baggrund

Lokk tilbyder hjælp til etniske unge i krise: www.lokk.dk Etnisk Ung tilbyder rådgivning til etniske unge (telefon, brevkasse og personlig rådgivning): www.etniskung.dk Rådgivning til indvandre: www.indvandrerrådgivningen.dk  ...

Krisecentre/hjælp til ofre for vold

Krisecentre i Syd- og Sønderjylland (Kolding, Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg) se: http://voldsofre.net/faa-hjaelp/krisecentre/ http://www.koldingkrisecenter.dk/ http://www.krise-center.dk/ ...

Selvmordsforebyggelse

Center for selvmordsforebyggelse Region Syddanmark: Voksenafdelinger i bl.a. Fredericia (tlf: 76 20 32 00) og Aabenraa (tlf: 73 61 39 10) Børn- og ungeafdelinger i bl.a. Aabenraa og Augustenborg (tlf: ...

Hjælp til misbrugsproblematikker

I den enkelte kommune findes misbrugscentre/misbrugsrådgivning, der kan hjælpe misbrugere og deres pårørende (se din kommunes hjemmeside) Se hvilke alkoholbehandlinger der findes i Region Syddanmark  ...

Sygdom og død i familien

Rådgivning om børn, unge og sorg : Se endvidere din egen kommune for aktuelle tilbud her (såsom sorggrupper)  ...

Information og hjælp i forhold til psykiske lidelser

PsykInfo (telefonrådgivning) Landsforeningen SIND for sindslidende, deres pårørende eller andre interesserede Telefonrådgivning for sindslidende Psykiatrifonden Depressionsforeningen Angstforeningen ...

Nyttige links

Akut hjælp Telefonrådgivning/chatrådgivning Information og hjælp ift. psykiske lidelser Sygdom og død i familien Hjælp til misbrugsproblematikker Selvmordsforebyggelse Selvhjælpscentre og  ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

NetOpNu modtog af Socialministeriet midler til projektet Tidlig Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelserne (TidligOPS) i perioden november 2011 - november 2015. Formålet med projektet var ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her