Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 16 resultater fundet.

Klasseintervent<span class="highlight">ion</span>&#160;...

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Supervis<span class="highlight">ion</span>&#160;...

NetOpNu psykologerne tilbyder supervision til fagpersoner (f.eks. studievejledere, lærere, mentorer mv.). Supervisionen kan finde sted individuelt eller i mindre grupper. NetOpNu-psykologerne har  ...

Incest/seksuelt misbrug

... der ligeledes rådgivning til professionelle, der har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb (tlf: 20771120) Incestcenter Fyn yder professionel rådgivning og behandling til voksne  ...

Krisecentre/hjælp til ofre for vold

...  http://krisecenter.esbjergkommune.dk/ LOKK - foreningen for KvindeKrisecentre: www.lokk.dk Landsforeningen Hjælp Voldsofre: www.voldsofre.net SISO yder professionel rådgivning og konsulentbistand  ...

Selvmordsforebyggelse

Center for selvmordsforebyggelse Region Syddanmark: Voksenafdelinger i bl.a. Fredericia (tlf: 76 20 32 00) og Aabenraa (tlf: 73 61 39 10) Børn- og ungeafdelinger i bl.a. Aabenraa og Augustenborg (tlf: ...

Hjælp til misbrugsproblematikker

I den enkelte kommune findes misbrugscentre/misbrugsrådgivning, der kan hjælpe misbrugere og deres pårørende (se din kommunes hjemmeside) Se hvilke alkoholbehandlinger der findes i Region Syddanmark  ...

Nyttige links

Akut hjælp Telefonrådgivning/chatrådgivning Information og hjælp ift. psykiske lidelser Sygdom og død i familien Hjælp til misbrugsproblematikker Selvmordsforebyggelse Selvhjælpscentre og  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

... oler og til andre interesserede. Kurserne tager udgangspunkt i relevante problematikker i uddannelsesinstitutioners arbejde med unge med psykiske vanskeligheder. Kurserne formidler såvel teoretisk v ...

TidligOPS

... at mindske frafaldet på erhvervsuddannelser ved at tilbyde hurtig og lettilgængelig psykologbistand til elever samt ved at tilbyde opkvalificering, supervision og kompetenceudvikling til de fagpersoner,  ...

Individuelle samtaler

Når elever/studerende henvises til NetOpNu, vil de ofte blive tilbudt et individuelt samtaleforløb. Samtaleforløbene består af op til 10 samtaler á ca. 60 minutters varighed (1½ time den første session). ...

Tilknyttede skoler

De tilknyttede skoler er: Aabenraa Statsskole Administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Syd (Tønder, Haderslev, Aabenraa ...

Om NetOpNu

... rigennem øges uddannelsesinstitutionernes handlemuligheder i forhold til disse problemstillinger og skolerne får øget mulighed for at påvirke elevfrafald eller dårlig trivsel.  ...

Forside intro

  NetOpNu består af psykologer, som primært arbejder indenfor tre hovedområder: Støtte til elever, oftest gennem individuelle samtaleforløb Rådgivning og supervision til studievejledere, lærere o ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her