Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 6 resultater fundet.

Incest/seksuelt misbrug

... vinder og mænd bosiddende i Region Syddanmark, og som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. Bl.a. tilbydes der grupper for unge, der er blevet ov ...

TidligOPS

... at mindske frafaldet på erhvervsuddannelser ved at tilbyde hurtig og lettilgængelig psykologbistand til elever samt ved at tilbyde opkvalificering, supervision og kompetenceudvikling til de fagpersoner,  ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Individuelle samtaler

Når elever/studerende henvises til NetOpNu, vil de ofte blive tilbudt et individuelt samtaleforløb. Samtaleforløbene består af op til 10 samtaler á ca. 60 minutters varighed (1½ time den første session). ...

Om NetOpNu

... r pt. tilknyttet 15 uddannelser.  Mange elever er i kontakt med NetOpNu psykologer hvert skoleår. Psykologerne er statsansatte og har arbejdssted på Center for Undervisningsmidler, der er en del af UC  ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her