Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 16 resultater fundet.

Individue<span class="highlight">lle</span> samtaler&#160;...

... ale socialforvaltninger samt det psykiatriske system (f.eks. børne- og ungepsykiatri, distriktspsykiatri og Tidlig Interventionsteam). Det er studievejlederne eller skolelederen på den pågældende uddannels ...

Incest/seksuelt misbrug

SISO er tilbud om rådgivning (via tlf: 20771120) til dig, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold: www.socialstyrelsen.dk/siso/om-siso/konsulentbistand/telefonradgivning-til-born-og-unge SISO  ...

Hjælp til misbrugsproblematikker

...  Hope Linjen er en landsdækkende telefon- og internetrådgivning for folk, der har problemer med alkoholmisbrug, enten personligt eller i familien. Her gives anonym rådgivning fra frivillige på 80330610. Å ...

Sygdom og død i familien

Rådgivning om børn, unge og sorg : Se endvidere din egen kommune for aktuelle tilbud her (såsom sorggrupper)  ...

Information og hjælp i forhold til psykiske lidelser

PsykInfo (telefonrådgivning) Landsforeningen SIND for sindslidende, deres pårørende eller andre interesserede Telefonrådgivning for sindslidende Psykiatrifonden Depressionsforeningen Angstforeningen ...

Akut hjælp

Ved behov for akut hjælp kontakt egen læge vagtlæge eller psykiatrisk skadestue  ...

Nyttige links

... rivilligcentre (alle kommuner) Krisecentre/hjælp til ofre for vold Særlige problematikker for unge med anden etnisk baggrund Incest/seksuelt misbrug  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her