Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 16 resultater fundet.

Individue<span class="highlight">lle</span> samtaler&#160;...

... ale socialforvaltninger samt det psykiatriske system (f.eks. børne- og ungepsykiatri, distriktspsykiatri og Tidlig Interventionsteam). Det er studievejlederne eller skolelederen på den pågældende uddannels ...

Incest/seksuelt misbrug

SISO er tilbud om rådgivning (via tlf: 20771120) til dig, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold: www.socialstyrelsen.dk/siso/om-siso/konsulentbistand/telefonradgivning-til-born-og-unge SISO  ...

Hjælp til misbrugsproblematikker

...  Hope Linjen er en landsdækkende telefon- og internetrådgivning for folk, der har problemer med alkoholmisbrug, enten personligt eller i familien. Her gives anonym rådgivning fra frivillige på 80330610. Å ...

Sygdom og død i familien

Rådgivning om børn, unge og sorg : Se endvidere din egen kommune for aktuelle tilbud her (såsom sorggrupper)  ...

Information og hjælp i forhold til psykiske lidelser

PsykInfo (telefonrådgivning) Landsforeningen SIND for sindslidende, deres pårørende eller andre interesserede Telefonrådgivning for sindslidende Psykiatrifonden Depressionsforeningen Angstforeningen ...

Akut hjælp

Ved behov for akut hjælp kontakt egen læge vagtlæge eller psykiatrisk skadestue  ...

Nyttige links

... rivilligcentre (alle kommuner) Krisecentre/hjælp til ofre for vold Særlige problematikker for unge med anden etnisk baggrund Incest/seksuelt misbrug  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Kurser og konferencer

... den som viden, om hvordan arbejdet med unge med psykiske vanskeligheder helt praktisk kan udformes. Psykologerne i NetOpNu kan endvidere indgå i udviklingsarbejde, forskning eller andre former for projekter.  ...

TidligOPS

... g supervision af fagpersonalet omkring de unge. I projektet deltog erhvervsskoler i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (dvs. Business College Syd, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole,  ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Supervision

NetOpNu psykologerne tilbyder supervision til fagpersoner (f.eks. studievejledere, lærere, mentorer mv.). Supervisionen kan finde sted individuelt eller i mindre grupper. NetOpNu-psykologerne har  ...

Om NetOpNu

... rigennem øges uddannelsesinstitutionernes handlemuligheder i forhold til disse problemstillinger og skolerne får øget mulighed for at påvirke elevfrafald eller dårlig trivsel.  ...

Forside intro

  NetOpNu består af psykologer, som primært arbejder indenfor tre hovedområder: Støtte til elever, oftest gennem individuelle samtaleforløb Rådgivning og supervision til studievejledere, lærere o ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her