Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 15 resultater fundet.

Incest/seksuelt misbrug

SISO er tilbud om rådgivning (via tlf: 20771120) til dig, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold: www.socialstyrelsen.dk/siso/om-siso/konsulentbistand/telefonradgivning-til-born-og-unge SISO  ...

Nyttige links

Akut hjælp Telefonrådgivning/chatrådgivning Information og hjælp ift. psykiske lidelser Sygdom og død i familien Hjælp til misbrugsproblematikker Selvmordsforebyggelse Selvhjælpscentre og  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

NetOpNu modtog af Socialministeriet midler til projektet Tidlig Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelserne (TidligOPS) i perioden november 2011 - november 2015. Formålet med projektet var ...

Klasseintervention

... rivsel for de enkelte elever. Klasserumsinterventionerne tilrettelægges i samarbejde med lærere og ledere på den pågældende uddannelsesinstitution for at sikre, at den aktuelle problemstilling bedst mul ...

Supervision

... erson i sit arbejde med de unge. Supervision tilbydes både til tilknyttede skoler og til andre uddannelsesinstitutioner og institutioner, der arbejder med unge. For mere information kontakt: Sekretær Mai  ...

Individuelle samtaler

... g til en kronisk lidelse. Derudover omhandler samtalerne, så vidt det er muligt, at støtte elevernes fortsatte skolegang. Når det er hensigtsmæssigt inddrages familien og andre i elevens netværk i for ...

Tilknyttede skoler

De tilknyttede skoler er: Aabenraa Statsskole Administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Syd (Tønder, Haderslev, Aabenraa ...

Personale

Psykologer Kirsten Opsal Bertelsen 7266 5910   Kristina Weis Ingvardsen 7266 5915                   ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her