Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 11 resultater fundet.

Om <span class="highlight">NetOpN</span>u&#160;...

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...

Telefonrådgivning/chatrådgivning

...  Rådgivning til etniske unge (telefon, brevkasse og personlig rådgivning) Online mødested for ensomme unge TidligOPS – NetOpNu´s egen rådgivning til unge på erhvervsskolerne ...

Kontakt

Ved overordnede spørgsmål til NetOpNu kontakt: Sekretær Mai Borup Uhre   7266 5822 Yderligere kontakt se Personale  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

NetOpNu modtog af Socialministeriet midler til projektet Tidlig Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelserne (TidligOPS) i perioden november 2011 - november 2015. Formålet med projektet var ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Supervision

NetOpNu psykologerne tilbyder supervision til fagpersoner (f.eks. studievejledere, lærere, mentorer mv.). Supervisionen kan finde sted individuelt eller i mindre grupper. NetOpNu-psykologerne har  ...

Individuelle samtaler

Når elever/studerende henvises til NetOpNu, vil de ofte blive tilbudt et individuelt samtaleforløb. Samtaleforløbene består af op til 10 samtaler á ca. 60 minutters varighed (1½ time den første session). ...

Forside intro

  NetOpNu består af psykologer, som primært arbejder indenfor tre hovedområder: Støtte til elever, oftest gennem individuelle samtaleforløb Rådgivning og supervision til studievejledere, lærere o ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her