Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 7 resultater fundet.

Nyttige links

Akut hjælp Telefonrådgivning/chatrådgivning Information og hjælp ift. psykiske lidelser Sygdom og død i familien Hjælp til misbrugsproblematikker Selvmordsforebyggelse Selvhjælpscentre og  ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

... om arbejder på uddannelsesinstitutionerne. Projektet omfattede åben anonym rådgivning på den enkelte uddannelsesinstitution, en hotline, kurser i psykiske emner og problemstillinger samt undervisning  ...

Klasseintervention

NetOpNu tilbyder også at foretage interventioner overfor hele klasser eller grupper af elever. I klasserumsinterventionerne ses der på, hvorledes der kan skabes et bedre psykisk læringsmiljø og forbedret  ...

Individuelle samtaler

...  Samtalernes indhold tilrettelægges individuelt ift. den pågældende elevs problematikker og psykiske tilstand. Formålet med samtalerne er at øge elevernes trivsel og forebygge, at deres tilstand udvikler s ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her