Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 11 resultater fundet.

Incest/seksuelt misbrug

... vinder og mænd bosiddende i Region Syddanmark, og som i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. Bl.a. tilbydes der grupper for unge, der er blevet ov ...

Krisecentre/hjælp til ofre for vold

Krisecentre i Syd- og Sønderjylland (Kolding, Fredericia, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Esbjerg) se: http://voldsofre.net/faa-hjaelp/krisecentre/ http://www.koldingkrisecenter.dk/ http://www.krise-center.dk/ ...

Selvhjælpscentre og frivilligcentre (alle kommuner)

Aabenraa: www.aabenraa-selvhjaelp.dk Sønderborg: www.sonderborgselvhjaelp.dk og www.fc-sonderborg.dk Haderslev: www.haderslev-selvhjaelp.dk og www.frivilligcenter-haderslev.dk Tønder: www.selvhjaelpsydvest.dk ...

Selvmordsforebyggelse

Center for selvmordsforebyggelse Region Syddanmark: Voksenafdelinger i bl.a. Fredericia (tlf: 76 20 32 00) og Aabenraa (tlf: 73 61 39 10) Børn- og ungeafdelinger i bl.a. Aabenraa og Augustenborg (tlf: ...

Hjælp til misbrugsproblematikker

I den enkelte kommune findes misbrugscentre/misbrugsrådgivning, der kan hjælpe misbrugere og deres pårørende (se din kommunes hjemmeside) Se hvilke alkoholbehandlinger der findes i Region Syddanmark  ...

Kontakt

Ved overordnede spørgsmål til NetOpNu kontakt: Sekretær Mai Borup Uhre  mbch@ucsyd.dk 7266 5822 Yderligere kontakt se Personale  ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til netopnu@ucsyd.dk. Henvisningerne bliver fordelt ...

TidligOPS

... g supervision af fagpersonalet omkring de unge. I projektet deltog erhvervsskoler i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev (dvs. Business College Syd, Tønder Handelsskole, Haderslev Handelsskole,  ...

Tilknyttede skoler

De tilknyttede skoler er: Aabenraa Statsskole Administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Syd (Tønder, Haderslev, Aabenraa ...

Personale

Psykologer Kirsten Opsal Bertelsen kobe@ucsyd.dk 7266 5910   Kristina Weis Ingvardsen 7266 5915                   ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her