Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 10 resultater fundet.

Tilkny<span class="highlight">tte</span>de skoler&#160;...

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Henvisningsskema

Henvisningsskemaet er kun for uddannelsesinstitutioner, som er tilknyttet NetOpNu. Studievejledere eller skoleledere udfylder skemaet, der sendes til . Henvisningerne bliver fordelt ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

TidligOPS

... om arbejder på uddannelsesinstitutionerne. Projektet omfattede åben anonym rådgivning på den enkelte uddannelsesinstitution, en hotline, kurser i psykiske emner og problemstillinger samt undervisning  ...

Klasseintervention

... rivsel for de enkelte elever. Klasserumsinterventionerne tilrettelægges i samarbejde med lærere og ledere på den pågældende uddannelsesinstitution for at sikre, at den aktuelle problemstilling bedst mul ...

Supervision

... n særlig viden om arbejdet med unge mennesker, ungdomsårenes psykologi, psykologiske problemstillinger og at skabe gode læringsmiljøer. Gennem supervision kan psykologerne i NetOpNu støtte den pågældende fag ...

Individuelle samtaler

Når elever/studerende henvises til NetOpNu, vil de ofte blive tilbudt et individuelt samtaleforløb. Samtaleforløbene består af op til 10 samtaler á ca. 60 minutters varighed (1½ time den første session). ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...

Forside intro

  NetOpNu består af psykologer, som primært arbejder indenfor tre hovedområder: Støtte til elever, oftest gennem individuelle samtaleforløb Rådgivning og supervision til studievejledere, lærere o ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her