Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, at optimere deres udbytte af skolegangen og forebygge, at de unges psykiske problemer udvikler sig til kroniske, behandlingskrævende lidelser.

NetOpNu psykologordningen har eksisteret siden 1999. Psykologerne er pt. tilknyttet 15 uddannelser.  Mange elever er i kontakt med NetOpNu psykologer hvert skoleår. Psykologerne er statsansatte og har arbejdssted på Center for Undervisningsmidler, der er en del af UC SYD.

Ud over støtte til elever med psykiske vanskeligheder, arbejdes der med at styrke studievejledere, lærere og andre fagpersoners faglige viden om, hvordan man støtter unge med psykiske vanskeligheder. Herigennem øges uddannelsesinstitutionernes handlemuligheder i forhold til disse problemstillinger og skolerne får øget mulighed for at påvirke elevfrafald eller dårlig trivsel.
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her