Psykologisk og pædagogisk vejledning for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Sydjylland

Søg efter:
Søg kun:
Total: 15 resultater fundet.

Telefonrådgivning/chatrådgivning

...  Rådgivning til etniske unge (telefon, brevkasse og personlig rådgivning) Online mødested for ensomme unge TidligOPS – NetOpNu´s egen rådgivning til unge på erhvervsskolerne ...

Nyttige links

... rivilligcentre (alle kommuner) Krisecentre/hjælp til ofre for vold Særlige problematikker for unge med anden etnisk baggrund Incest/seksuelt misbrug  ...

Kontakt

Ved overordnede spørgsmål til NetOpNu kontakt: Sekretær Mai Borup Uhre   7266 5822 Yderligere kontakt se Personale  ...

Henvisningsskema

... mellem psykologerne hver onsdag. Vi forsøger at behandle alle henvisninger inden for et par uger. Henvisningsskema for ungdomsuddannelserne  Henvisningsskema for videregående uddannelser Ved yderligere ...

Tilknyttede skoler

Henvisning kan kun ske via henvisningsskemaet. Det er alene uddannelsesinstitutioner tilknyttet NetOpNu, der har mulighed for at henvise. Er du en del af en uddannelsesinstitution, som ikke er tilknyttet ...

Kurser og konferencer

Studievejledere og lærere står overfor særlige udfordringer, når de møder unge med psykiske vanskeligheder på uddannelserne. NetOpNu tilbyder derfor kurser og konferencer til personalet på de tilknyttede s ...

Klasseintervention

... gt bliver belyst og forbedret. En klasserumsintervention kan også bestå af undervisning i en bestemt psykisk problemstilling (psykoedukation). Eksempler på emner for en klasserumsintervention kan vær ...

Supervision

... n særlig viden om arbejdet med unge mennesker, ungdomsårenes psykologi, psykologiske problemstillinger og at skabe gode læringsmiljøer. Gennem supervision kan psykologerne i NetOpNu støtte den pågældende fag ...

Individuelle samtaler

... g til en kronisk lidelse. Derudover omhandler samtalerne, så vidt det er muligt, at støtte elevernes fortsatte skolegang. Når det er hensigtsmæssigt inddrages familien og andre i elevens netværk i for ...

Om NetOpNu

NetOpNu tilbyder psykologisk rådgivning og støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Syddanmark. Formålet er at øge trivslen og mindske frafaldet blandt unge med psykiske vanskeligheder, ...
Er du elev og har behov for hjælp: se mere her